ICT-palvelut kokeneelta paikalliselta asiantuntijalta

ICT-palvelut kokeneelta paikalliselta asiantuntijalta

Kaikki ICT-palvelut yrityksille

Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on moderni, monipuolinen, kattavien toimistoratkaisujen toimittaja. Tänä päivänä toimisto- ja tietotyö on suurimmaksi osaksi digitaalista tietojen muokkaamista, siirtoa, tallennusta ja hakua; sanalla sanoen informaatioteknologiaa.

Siksi Konttoripisteen liiketoiminnan ydin on nykyaikaisten ICT-palveluiden tuottaminen asiakkaillemme. Meiltä saat saman katon alta kaikki toimistosi ICT-palvelut.

ICT-palvelumme sisältää tietokoneet, palvelimet, pilvipalvelut, huolto- ja tukipalvelut, kopiointi- ja tulostusratkaisut, esitystekniikat ja kassajärjestelmät.

Kaikki ICT-palvelut toimitamme tarvittaessa kattavalla ylläpito- ja huoltopalvelulla. Yrityksellesi tai organisaatiollesi räätälöityjen ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtanamme on aina aito halu kehittää liiketoimintaasi ja sujuvoittaa toimistosi arkea.

Mitä ICT-palvelu on?

Kun aiheena on IT (Information Technology) tai nykyään yleisemmin käytetty termi ICT (Information and Communication Technology), yrityksissä ymmärretään se, mikä on nykyaikaisten digitaalisten ratkaisujen merkitys tehokkaassa liiketoiminnassa ja toimiston sujuvassa arjessa.

Sujuva IT ei voi nykyaikaisessa liiketoiminnassa olla vain välttämättömyys, jota joku hoitaa muun työnsä ohessa. Tänä päivänä yrityksissä ja organisaatioissa pohditaankin enemmän sitä, miten IT-palvelut voi järjestää mahdollisimman saumattomaksi osaksi yrityksen arkea.

IT-palvelu tarkoittaa organisaation tietoteknisten laitteiden, työasemien, palvelimien, pilvipalveluiden ja ohjelmistojen

 • hallinnointia
 • suunnittelua
 • hankintaa
 • asennusta
 • ylläpitoa
 • huoltoa
 • koulutusta ja käyttötukea

Toimitamme mielellämme ICT-palvelut kattavalla ylläpito- ja huoltopalvelulla.

Toimitamme mielellämme ICT-palvelut kattavalla ylläpito- ja huoltopalvelulla. Huollosta ja ylläpidosta vastaa osaava ICT-tiimimme.


Miten ICT-palvelut kannattaa järjestää?

Kun mietit, miten organisaatiosi ICT-palvelut pitäisi järjestää, kannattaa pohtia seuraavia asioita seuraavassa järjestyksessä:

 • Oletko tyytyväinen IT-palvelun toimintaan ja vastaako se tarpeitasi?
 • Kuinka laaja tarpeesi on, tarvitseeko yrityksesi oman tietohallinnon ja IT-osaston?
 • Mitä hyvä IT-palvelu mielestäsi sisältää?
 • Missä määrin IT:n voisi ulkoistaa?

Ensimmäinen ja toinen kysymys vaativat strategista pohdintaa. Millä tavalla IT:n on tarkoitus tukea, tehostaa ja edistää liiketoimintaanne. Onko kyseessä jopa elintärkeä asia ja vastaako nykyinen ratkaisumalli tarpeitanne?

Ensimmäisenä tehtävänä on määritellä tietohallinnon ja IT:n roolit. Tietohallinto tarkoittaa yrityksesi liiketoiminnan vaatimaa tiedon keräämistä, järjestämistä, ylläpitämistä, hallinnointia ja jakamista. Sen tavoitteena on edistää liiketoimintaa teknologian käytön avulla. Siksi tietohallinnon pitää olla linjassa liiketoimintastrategian kanssa. Tietohallinto vastaa strategiasta ja IT käytännön toteutuksesta.

Jos osa kysymyksistä aiheuttaa epävarmuutta, asiaa kannattaa selvittää yhdessä asiantuntijan kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Kolmas ja neljäs kysymys määrittelevät käytännön toiminnan. Millaisia IT-palveluja käytännössä tarvitset? Mitä laitteita tarvitset? Mitä ohjelmistoja? Kuka vastaa niiden tuesta, ylläpidosta ja huollosta?

Voisiko osan palveluista ulkoistaa strategiselle kumppanille, joka ymmärtää liiketoimintasi ja pyrkii aidosti tehostamaan sitä oman palvelunsa avulla?

Ainakin osa ICT-palveluista kannattaa usein ulkoistaa osaavalle kumppanille.

Ainakin osa ICT-palveluista kannattaa usein ulkoistaa osaavalle kumppanille.


Milloin ICT-palvelut kannattaa ulkoistaa?

ICT-palvelut voi ulkoistaa joko osittain tai käytännössä kokonaan.

Osittainen ulkoistus on kyseessä jo silloin, kun yritys hankkii ohjelmistoja tai pilvipalveluita kolmansilta osapuolilta, koska niiden toteutus omatoimisesti ei ole millään tavoin liiketoimintaa saati edes järkevää.

IT-palveluiden ulkoistamisen aste riippuu hyvin paljon yrityksen koosta.

Pienille yrityksille riittää ulkoistamiseen yleensä työasemien laite- ja ohjelmistohankinnat, käyttäjätuki ja tarvittaessa huolto.

Suuremmissa yrityksissä IT-palveluiden ulkoistus voi sisältää asteittain laajentuen esimerkiksi:

 • Työasemien laitehankinnat, ohjelmistot ja käyttäjätuen
 • Mobiililaitteet
 • Palvelimet
 • Pilvipalvelut
 • Asiakirjahallinnan kuten kopiointi- ja tulostusratkaisut
 • Liiketoimintasovellukset
 • Esitystekniikan
 • Ja kaikkien edellä mainittujen asennus- huolto- ja ylläpitopalvelut


Täysi ulkoistus on käytännössä kyseessä silloin, kun ICT-kumppani vastaa kaikesta ICT-palvelusta ja laitteistosta eli organisaatiolla ei ole oikeastaan omaa IT-osastoa lainkaan.

Meille voit ulkoistaa haluamasi ICT-palvelut. Suunnittelemme mielellämme yhdessä sopivan palvelukokonaisuuden.

Meille voit ulkoistaa haluamasi ICT-palvelut. Suunnittelemme mielellämme yhdessä sopivan palvelukokonaisuuden.


Kun IT-palvelut on ulkoistettu kokonaan, hyvän, luotettavan, strategisen kumppanin merkitys korostuu. Palvelutuottajan pitää pystyä saumattomaan yhteistyöhön ja ennakointiin varmistaakseen asiakkaalle toimivat ratkaisut. Tärkeää on myös kyky reagoida muutoksiin nopeasti ja oikein. Kaikki tämä vaatii keskinäistä luottamusta ja sitä, että palvelutuottaja ymmärtää asiakasyrityksen liiketoimintastrategian, vaikka asiakas itse vastaakin kaikista strategisista päätöksistään.

Konttoripisteen missio on tehdä asiakkaan toimiston arjesta sujuvampaa ja parantaa asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta. Se vaatii kykyä ja tahtoa ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Niiden avulla voimme ratkaista yhdessä asiakkaan kanssa liiketoiminnan haasteita. Konttoripiste on asiakkailleen heidän liiketoimintaansa ymmärtävä, ratkaisukeskeinen, luotettava ja ripeä IT-kumppani.

Kartoitamme tarpeesi yrityksesi koosta riippumatta. Yhteistyöllä löydämme varmasti sopivan ja joustavan ratkaisun. Ota siis yhteyttä!

Jos mietit, kannattaako ICT-palvelut ulkoistaa, tässä on hyvä lista, jonka kysymyksiin vastaamalla voit pohtia asiaa:

 • Kuka vastaa IT-palveluista nyt, millä osaamisella ja kokemuksella?
 • Tuottaako ulkoistus kustannussäästöjä?
 • Auttaako ulkoistus tekemään parempia IT-investointeja?
 • Tehostaako se yrityksen liiketoimintaprosesseja?
 • Vähentääkö tai hajauttaako se riskejä?
 • Parantaako se yrityksen tietoturvaa?
 • Auttaako se saavuttamaan riittävät laatustandardit tai ylittämään ne?

Jos tuntuu, että vastasit riittävän moneen kohtaan kyllä, ota yhteyttä tai jatka lukemista ja me kerromme, miksi yrityksesi kannattaa hankkia IT-palvelut Keski-Pohjanmaan Konttoripisteeltä.

Voisiko ICT-palveluita ulkoistamalla parantaa yrityksen tietoturvaa?

Voisiko ICT-palveluita ulkoistamalla parantaa yrityksen tietoturvaa?


Miksi kannattaa valita Konttoripisteen ICT-palvelut


Me Konttoripisteellä olemme ajan hermolla ja katse tulevassa. Tänä päivänä toimiston arki kietoutuu väistämättömästi ja saumattomasti digitaalisten ratkaisujen toimivuuden ympärille. Haluamme olla toimistosi sujuvan arjen ratkaiseva tekijä. Näillä keinoilla siinä onnistumme.

1. Paikallinen ja henkilökohtainen
Apu on lähellä ja avulla on tutut kasvot. Paikallisena toimijana Konttoripiste on lähellä 5 paikkakunnalla ja tarjoaa henkilökohtaisen yhteyshenkilön yrityksen käyttöön. Lupaamme, että Konttoripisteelle on aina mukava soittaa ja tulla.

2. Kaikki yhdeltä luukulta
IT-palveluiden lisäksi myös kaikki muu tarvittava toimistoon löytyy yhdeltä ja samalta tutulta toimijalta.

3. Aina ajan tasalla
Asiakkaanamme voit luottaa Konttoripisteen osaamiseen, asiantuntijuuteen ja jatkuvaan nälkäämme kehittää niitä. Asiakas voi luottaa siihen että tarjotut laitteet, palvelut ja ratkaisut ovat taatusti ajan vaatimusten mukaisia.

IT-palvelumme laadun takaa luotettavaksi havaittu, uusin tietotekniikka. Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Fujitsu, HP, Lenovo, DELL, Apple, Konica Minolta, Brother, Microsoftin, Adobe ja F-Secure.

4. Aika on yrittäjän arvokkain resurssi
Konttoripisteen palvelun arvoa ei mitata aina rahassa, vaan säästetyssä ja paremmin käytetyssä ajassa. Avullamme asiantuntijasi voivat keskittyä asiantuntijatyöhönsä toimistorutiinien sijasta.

5. Aito oikea halu tehostaa asiakkaan liiketoimintaa
Konttoripisteen missio on tehdä asiakkaan toimiston arjesta sujuvampaa ja siten parantaa asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta. Se vaatii kykyä ja tahtoa ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Me haluamme ratkaista yhdessä asiakkaan kanssa liiketoiminnan haasteita.

Olemme paikallinen, palveleva ja kokenut ICT-asiantuntija, joka panostaa ennen kaikkea asiakaspalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Yhdessä järjestämme yrityksesi IT-palvelut niin, että saat meiltä kokonaisvaltaiset ratkaisut niin laitteisiin, ohjelmistoihin kuin huoltoon ja ylläpitoonkin.

Toimipisteemme löydät Kokkolasta, Pietarsaaresta, Kannuksesta, Raahesta ja Ylivieskasta. Yhteystietomme löydät alta!

Menu